olduqca

olduqca
sif. Çox, xeyli, lap çox, həddən artıq. Olduqca mürəkkəb məsələ. – <Mehriban> xüsusilə çocuğu doğduqda olduqca ağır və böhranlı hallar keçirmişdi. S. H.. Gün olduqca isti idi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • çox-çox — z. və sif. 1. Lap çox, olduqca çox, olduqca. <Məmməd:> . . Vətənim çoxçox uzaq bir diyardadır. E. Sultanov. Zəhm və qorxu uşaqlıq illərilə birgə çox çox uzaqlarda qalmışdı. İ. Hüseynov. 2. Çoxlu, olduqca çox, dönə dönə. Şairlər, rəssamlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhma — ə. mümkün olduqca, mümkün qədər. Məhmayiimkan imkan daxilində, imkan olduqca …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • artıq — z. və sif. 1. Çox, çoxlu, xeyli, olduqca, çoxlu miqdarda. <Fəxrəddin:> Mən dünyada hər şeydən artıq yaltaq adamlardan iyrənirəm. M. S. O.. // Daha çox, ziyadə. Hüsnün olduqca füzun, eşq əhli artıq zar olur. F.. Zeynəb daha artıq bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəqədri. . . — <ər.> köhn. Aşağıdakı tərkiblərdə işlənir: bəqədri qüvvə – qüvvə çatdıqca, güc çatdıqca, imkan daxilində. <Biz> hər bir şairin məsləkini, üslubi kəlamını və öz əsr və zəmanasının təqazasınca nə növi əsərlər vücuda gətirdiyini . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəs — 1. əd. <fars.> 1. Yetər, kafi, kifayət. İş apar, baş gedərsə, qoy getsin; Ad qalır bəs deyilmi millət ilə. M. Ə. S.. Bəs demək – kifayətlənmək, gözü doymaq. Bəs ki köhn. – 1) olduqca çox. Əqlin aparıb bəs ki baxır gündə qaraya. M. Ə. Sabir; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çox — sif. və zərf 1. Sayca az olmayan; miqdarı artıq olan (az ziddi). İclasda çox adam iştirak edirdi. – <Sultan bəy:> . . Yaşım çoxdur, pulum da azdır. Ü. H.. Çox az – lap az, olduqca az, cüzi. Çox az pul. Çox az vaxt qalıb. // Az sürməyən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inkişaf — is. <ər.> İrəliyə doğru tərəqqi etmə, artma, yüksəlmə; tərəqqi, yüksəliş. Ölkənin inkişafı. Sənayenin inkişafı. Kənd təsərrüfatının inkişafı. – Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanı feodal geriliyindən qurtarıb yeni yola, Avropa inkişafı yoluna… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xeyli — sif. və zərf Olduqca çox, çoxlu, bir çox. Xeyli adam gəlmişdi. Xeyli kitabı var. O hadisədən xeyli zaman keçmişdir. – <Şah:> Öylə isə, sən bizə bir ay möhlət ver, bir yol ilə sənə xeyli pul qazandıraram. Ü. H.. // Olduqca, son dərəcə. Onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziyadə — z. <ər.> 1. Çox, artıq, çoxlu. Dağdan endim piyada; Dərdim vardır ziyada; Biz xəlvətdə görüşdük; Aləmə düşdü səda. (Bayatı). <Müsyö Jordan:> Bir il çəkər gedib gəlməyi, ziyadə çəkməz. M. F. A.. İmtahan ilə bilinib ki, meşə olan yerə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əməlli-başlı — sif. və zərf Olduqca yaxşı, bütün tələbata cavab verən, mükəmməl, nöqsansız, bütün, tam, ciddi. Əməllibaşlı bir şey. Əməlli başlı bir usta tapmaq. Əməlli başlı işləmək. // Əsaslı surətdə, lazımınca, lazımi kimi, istənildiyi kimi. Heç bir şeyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”